Časté dotazy

Zeptejte se...

Na vaše dotazy Vám odpovíme rádi. vyberte si způsob, kteý Vám vyhovuje, nebo si prostudujte zpracované časté dotazy, kde můžete na svůj dotaz odpověď nalézt.

Zastavte se osobně

Uničov....

na vaše dotazy vám v tyto dny  Po a St

od 8:00 do 15:00

Běžná provozní doba: Po - Pá, 8:00 - 16:30

Online

Kontaktujte nás na uvedených emailových adresách nebo prostředníctvím elektronického formuláře na stránce "kontakty".

Telefonicky

Na uvedených telefonních číslech jsme vám každý den k dispozici.

Zavolejte, máte-li jakékoliv dotazy.

Časté dotazy

Vybrané dotazy a odpovědi. Máte-li jiný dotaz, který zde není zastoupen, napište nám.

 

  • Proč se stanovují ceny tepla jen předběžně na daný rok?


Protože Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu je v bodě 1) Základní podmínky pro ceny tepelné energie dáno, že ekonomicky oprávněnými náklady v ceně tepelné energie jsou náklady nezbytné pro výrobu a rozvod tepelné energie v kalendářním roce, které vycházejí z účetnictví dodavatele. A protože na začátku roku výši těchto nákladů nemůžeme znát, tvoříme tzv. plánovanou (předběžnou) kalkulaci, ve které uplatníme pouze námi předpokládané ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a předpokládané množství tepelné energie v kalendářním roce.
  • Z jakých položek se skládá cena tepla?


Cena tepla je tvořena ekonomicky oprávněnými náklady, které lze rozdělit na dvě základní skupiny:

  1. Proměnné ekonomicky oprávněné náklady (palivo, elektřina spotřebovaná při výrobě nebo rozvodu tepla, technologická vod.
  2. Stálé ekonomicky oprávněné náklady (opravy, odpisy, nájemné, režijní náklady, mzdy a zákonné pojištění, pojištění majetku, revize atd.).
  3. Zisk (jeho výše je kalkulována s ohledem na výši ceny tepelné energie).

Bližší vymezení některých ekonomicky oprávněných nákladů ve věcně usměrňované ceně tepelné energie včetně stanovení podmínek pro určení jejich výše lze nalézt v příloze č.1 účinného cenového rozhodnutí k cenám tepelné energie.
  • Jaké výhody přináší centrální zásobování tepla?


bezpečnost - ve vytápěném objektu nehrozí nebezpečí výbuchu ani požáru nebo otravy zplodinami nedokonalého spalování

spolehlivost - tepelná soustava je zabezpečena záložními kotli, potřebná zařízení jsou jednoduchá a spolehlivá

výhodná cena - cena tepla z většiny soustav je nižší než při vytápění zemním plynem či elektřinou, odpadá investice do pořízení kotelny i náklady na její provoz a údržbu

uživatelský komfort - odpadají starosti se zajištěním tepelné pohody, jedinou činností spotřebitelů je otočení regulačním ventilem radiátoru na začátku topné sezony
  • Proč je dobré použít v systému vytápění kogenerační jednotky?


Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET, kogenerace) výrazně zvyšuje účinnost využití primárního paliva oproti oddělené výrobě elektřiny v kondenzační elektrárně a tepla ve výtopně. Zatímco při výrobě elektřiny v kondenzační elektrárně je větší část energie paliva z fyzikální podstaty odvedena ve formě nízkopotenciálního tepla jako pára z chladicích věží do okolí, v případě kombinované výroby v teplárně je toto teplo recyklováno a dále využito v soustavách zásobování teplem pro vytápění budov a přípravu teplé vody nebo v technologických procesech průmyslových podniků. Tím se ušetří až 1/3 primárního paliva. Proto je tento nejefektivnější a nejekologičtější způsob výroby elektřiny a tepla v EU podporován.
  • Na jakém principu fungují kogenerační jednotky?


Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET, kogenerace) - sdružená výroba elektřiny a tepla v jednom výrobním cyklu.

Jedná se v podstatě o běžný pístový motor, kde jako palivo je použit zemní plyn nebo bioplyn, přičemž vlastní motor slouží k pohonu generátoru vyrábějícího elektřinu a teplo získané chlazením motoru je použito pro vytápění.